petak, 26. kolovoza 2016.

Fashion illustration of the day ( pencil skirt) / Modna ilustracija dana (suknja olovka kroja)


Thank you for all your lovely comments on my last post. I'm a bit late with my replies, but it is not my fault, I have had a terrible headache, better to say migrane that lasted for a whole week. It had been a difficult week and I hope I will manage to get some rest this weekend. Speaking of my last post, some of you misunderstood what I wrote about that painting of church and the school. I wrote that it was a gift FOR a friend, not FROM a friend. I painted that oil painting myself two years ago, back in 2014 and I gave it to a family friend, not the other way around. In fact, I posted about that painting earlier here, but I decided to repost it because it was relevant to the location I wrote about in my last post. Today I'm only going to share only one fashion illustration with you. The medium is coloured pencils on paper. 

This illustration is an Autumn one. Indeed, I don't think it is to early to start talking about Autumn. Today I have one clothing item in mind. Let's talk about a pencil skirt. Do you have  a pencil skirt in your closet? Do you wear skirts? If yes, what kind of skirts do you wear? Do you like wearing pencil skirts? If you like skirts, you should consider going for that classical pencil skirt. It matches well with just about anything and it can be easily dressed up or down. I do think that a black pencil skirt is an item that can make life easier for any skirt weaver. The outfit I proposed here is quite simple. A long vest worn over a long sleeved blouse, pairing of purple and blue. To finish it, a nice black pencil skirt. How do you like this outfit?

Hvala vam na svim lijepim komentarima na zadnjoj objavi. Malo kasnim s odgovorima, ali nemojte me kriviti jer sam imala groznu glavobolju, bolje rečeno migrenu koja je trajala cijeli tjedan. Bio je to naporan tjedan i nadam se da ću se uspjeti odmoriti malo ovaj vikend. Što se tiče prošle objave, neki nisu razumjeli što sam napisala o onoj slici crkve i škole. Napisala sam da je bio poklon za prijatelja, ne od prijatelja. Naslikala sam to ulje na platnu prije dvije godine i dala ga obiteljskom prijatelju, ne obrnuto. Štoviše, već sam pisala o toj slici ovdje, ali sam je odlučila ponovo objaviti jer je bila bitna za lokaciju o kojoj sam pisala u prošloj objavi. Danas ću sa vama podijeliti samo jednu modnu ilustraciju. Medij su bojice na papiru.

Ova je modna ilustracija jesenja. Doista, mislim da nije prerano da počnemo govoriti o jeseni. Danas mi je na pameti jedan odjevnu komad. Razgovarajmo malo o suknji olovka kroja? Imate li je vi u ormaru? Nosite li suknje? Mislim da je suknja olovka kroja pravi klasik i da bi dobro došla svakome tko nosi suknje. Lako ju je stilizirati, može se jednostavno prilagoditi i ležernim i svečanijim kombinacijama. Na ovoj ilustraciji pokazala sam jednostavnu kombinaciju. Dugi prsluk nošen preko majice dugih rukava, kombinacija boja je plava i ljubičasta, a suknja olovka kroja je crna. Kako vam se sviđa ova kombinacija?


nedjelja, 21. kolovoza 2016.

The painting and the outfit of the day / Slika i odjevna kombinacija dana (Gdinj, Hvar)

I think I have already shared this oil painting with you. This canvas was a gift for a family friend of mine. It depicts the new church in my grandmother's village Gdinj (in this post you can find all the links to my previous posts about this village). This new church is actually quite old, but I will talk about that some other time. The other building you can see used to be a school. Gdinj doesn't have a school anymore because there aren’t any children left. You know how it is. The state is interested in getting the money from the islands, not in investing in them or finding the ways to keep the people there. Fortunately, islands are resourceful people. They always find a way for themselves if there is a way to be found. Let's hope for the best. They have always known how to take the good with the bad.


I have loved all Croatian islands that I have visited so far. I didn’t visit all 1000 of them, but I visited many. However, there is one that has a special place in my heart and that is island Hvar. God, how I love this island. So many memories created here and I’m always longing for more. This Summer I was here with a friend of mine. We stayed in my grandmother’s house, but we’ve been to all the cities this island has got to offer (including naturally the town that bears the same name as the island).  I didn’t take any outfit photographs; I didn’t even take my cam with me. In fact, this outfit post was taken last year, but I didn't find the time to publish it before. I'm standing on the terrace of my grandmother's house in village Gdinj. This is my version of a denim on denim outfit. I'm wearing jeans and a denim vest.


Mislim da sam već podijelila ovo ulje na platnu sa vama. Ova slika je bila poklon obiteljskom prijatelju. Prikazuje novu crkvu u Gdinju, selu moje bake (u ovoj objavi možete pronaći sve poveznice na prijašnje objave o ovom mjestu). Zapravo je nova crkva u mome mjestu poprilično stara, ali o tome ću neki drugi put pisati. Na slici možete vidjeti i staru školu koja više nije škola jer u Gdinju nema djece. Znate kako je. Državu zanima kako zaraditi od otoka, a ne kako uložiti u njih ili pronaći način da se tamo ljudi zadrže. Na sreću, otočani su snalažljivi ljudi koji uvijek pronađu neku način ako taj način postoji. Nadam se da će pronaći neki način jer su uvijek znali živjeti s onom "život je na škoju i radost i tuga".


Svidjeli su mi se svi hrvatski otoci koje sam do sada posjetila. Nisam posjetila svih tisuću, ali jesam dosta. Ipak jedan ima posebno mjesto u mome srcu. Otok Hvar. Bože, kako volim ovaj otok. Toliko uspomena stvorenih tu, a uvijek čeznem za još. Ovo ljeto sam bila na otoku sa prijateljicom. Odsjeli smo kod moje bake, ali bile smo i do svakoga grada na Hvaru ( i u samom gradu Hvaru naravno). Nisam pravila nikakve fotografije, nisam čak ni ponijela kameru. Zapravo, ova odjevna kombinacija je uslikana prošle godine, ali nisam je stigla ranije objaviti. Stojim na teraci bakine kuće u selu Gdinj. Ovo je moja verzija odjevne kombinacije u kojoj glavnu ulogu igra jeans. Nosim traperice i prsluk od jeansa.

subota, 20. kolovoza 2016.

Painting with make up ( Red Swan) / Slikanje sa šminkom (Crveni labud)


What do we have here today? Another painting and this one is mixed media, more precisely make up and coloured pencils on paper. The painting depicts a ballerina (in case you couldn’t tell) and I named it red swan. Is there such a thing as a red swan? Well, we all know of white and black swans, both in animal kingdom and ballet world, where Swan lake has a legendary status. A red swan is yet to be created, both in biological and dance world. Similarly, the red swan never appeared in the famous ballet Swan Lake, but it did show up in my imagination. Who knows? Perhaps someday, there will be a new ballet with this character, a reinterpretation of some sort. In that case the red swan could have a change to dance. Speaking of red swans, in Native American lore there is a lovely story featuring a red swan. Look it up and you'll find it suprisingly similar to the famous ballet. Perhaps not so surprisingly if you know that the balet was inspired by a Russial folk tale. Remember what I told you about mythology? If you study it for long enough, you will find many similarities. You can read this Native American fairy tale here

Što je danas na rasporedu? Još jedna slika i za ovu sam se koristila s više medija, šminkom i bojicama da budem posve precizna. Ovdje sam naslikala balerinu ( u slučaju da niste primijetili), a nazvala sam je crveni labud. Postoji li crveni labud?  Svi znamo za bijele i crne labude, u životinjskom carstvu i svijetu baleta, gdje labuđe jezero ima legendarni status. Crveni labud još nije izmišljen, ni u biološkom ni plesnom svijetu. Tako da se crveni labud nije nikada pojavio u poznatom baletu Labuđe jezero, ali eto ga u mojoj mašti. Tko zna? Možda jednoga dana dođe do potrebe za ovim likom i neke nove interpretacije. U tom slučaju će crveni labud imati priliku zaplesati. Kad smo već kod teme crvenih labuda, u usmenoj tradiciji Američkih indijanaca naći ćete divnu priču u kojoj se pojavljuje crveni labud. Potražite ju i iznenaditi će vas koliko je slična poznatom baletu. No, zapravo nas to ne treba čuditi pogotovo ako znamo da je balet utemeljen na ruskim narodnim pričama. Možete pročitati ovu bajku iz usmene tradicije američkih indijanaca ovdje ( na engleskom).


I greately respect professional dancers. Dancers are often not given the credit they deserve for being artists. For many of them are  great artists. Dance as an art form is very demanding. Nevertheless, today I won't talk about dance as art but rather about dance as a part of life. You know what I come to believe? If everyone would take five minutes every day to dance, this world be a happier place. Not a profoundly better place for such a change it would take a lot more work, but I’m sure there would be more merriment. There is something liberating about free style dancing, about taking a few minutes to just jump around and move to our favourite rhythm. It is so liberating that I’m not surprised that dance is sometimes used as a form of therapy. While I’m no expert in this field, I would recommend everyone to use their daily break to dance a bit. Dance can be as therapeutic as a sincere smile. For many of us, it is such a simple and easy way to unwind. It is very rewarding yet it takes so little effort and time. Why do we often forget about those simple joys of life?

Jako poštujem profesionalne plesače. Plesače se često ne cijeni dovoljno kao umjetnike, a puno njih su doista veliki umjetnici. Ples kao vid umjetnosti je strašno zahtjevan. Ipak danas neću govoriti o plesnoj umjetnosti već o plesu kao dijelu života. Znate što sam počela vjerovati? Kada bi svatko uzeo pet minuta dnevno za ples, ovaj svijet bi bio sretnije mjesto. Ne istinski bolje mjesto jer za takvu promjenu treba puno rada, ali bio bi svakako veselije mjesto. Nešto ima oslobađajuće u slobodnom plesnom stilu, u tome da uzmemo nekoliko minuta i samo skačemo uokolo ili se mičemo u našem omiljenom ritmu. To je tako oslobađajuće da me ne ćudi što se ples koristi kao oblik terapije. Nisam neki stručnjak na tom polju, ali bi svakome preporučila iskoristiti dnevnu pauzu za ples. Ples može biti jednako dobar za nas kao i iskren osmijeh. Za većinu nas, to je tako jednostavan i lagan način za opuštanje. Zahtjeva tako malo vremena i truda, a ima puno prednosti. Zašto tako često zaboravimo mala zadovoljstva u životu?

Look at children. They turn everything into a game. They don’t dance to lose weight, they don’t dance to compete or to impress others, they dance for dance’s sake. For merriment, for joy of the movements, for a celebration of life. They dance just for fun of it. Children seize every opportunity for play. They are wise. Our heart needs merriment to balance the life’s tragedies. We can learn a great deal just by observing children and their natural instict to live in the present moment. It is true that children aren't troubled by the past, but who says we must be? We have the choice to let go. To let go of our fears and neurosis. To feel natural is to feel free. Life isn’t terribly just and perhaps we can’t make it so, but we can shape ourselves. We can bring more joy into our life by being grateful for those blessings we have and by taking the opportunity to create more blessings in other people’s life. Because if don’t love others, if you don’t treat them as human beings, if you don’t think of them, you have no right expect the same. A lot of people complain about being lonely, but they forget that it always takes two to tango. We can't expect the world to be revolve around us.

Pogledajte djecu. Ona sve pretvore u igru. Ne plešu da bi smršavili, ne plešu da bi se natjecali sa drugima ili ih pokušali impresionirati, ona plešu zbog plesa samoga. Za veselje, za radost pokreta i za proslavu života. Ona su mudra. Naša srca trebaju veselje koje će izbalansirati tragedije života. Možemo puno naučiti samo promatrajući djecu i njihov prirodni instinkt za život sada, u ovom trenutku. Istina je da djecu ne muči prošlost, ali tko kaže da nas mora mučiti? Imamo izbor puštanja. Otpuštanja naših strahova i neuroza.  Osjećati se prirodno znači osjećati se slobodno. Život baš i nije pošten i možda ga ne možemo učiti takvih, ali možemo oblikovati sebe. Možemo donijeti više blagoslova u svoj život time što ćemo biti zahvalni za one blagoslove koje imamo i time što ćemo stvarati blagoslov u životima drugih ljudi. Jer ako ne volimo druge, ako ih ne tretiramo kao ljudska bića, ako ne mislimo o njima, onda i ne možemo očekivati isto od njih. Puno se ljudi žali da su usamljeni, ali zaboravljaju da je za tango potrebno dvoje. Ne smijemo očekivati da se svijet vrti oko nas.


There is nothing wrong in working hard, but it is equally important to learn how to celebrate life. How to treat food with respect, how to eat our meals in gratitude. How to pray, not necessarily in the religious sense but in a sense that we accept there is something greater than us and searching for it, both in our inside and outside world. How to dance, as freely and innocently as a child. How to live without forgetting what is dearest to us, how not to life deceive us into thinking we need to give up on all those things that are so hard to explain, too precious and rare to be properly expressed with words. If we have forgot how to do these things, we need to learn them. Eat. Pray. Dance. Live. Love.

Nema ništa loše u napornom radu, ali je jednako važno znati kako slaviti život. Kako se odnositi prema hrani s poštovanjem, kako jesti s osjećajem zahvalnosti. Kako se moliti, ne nužno u religioznom smislu riječi nego u smislu prihvaćanja postojanja nečega većega od nas samih i traganja za tim, u izvanjskom i unutarnjem svijetu. Kako plesati, nevino i slobodno kao dijete. Kako živjeti bez zaboravljanja onoga što nam je najbitnije, kako ne dopustiti životu da nas prevari i uvjeri da se moramo odreći svega ono što je nekad tako teško opisati, ono što je previše dragocjeno i rijetko da se izrazi riječima. Ako smo zaboravili ove stvari, moramo ih ponovo naučiti. Jesti. Moliti se. Plesati. Živjeti. Voljeti.petak, 19. kolovoza 2016.

Fashion illustration of the day (girly outfit) / Modna ilustracija dana (djevojačka kombinacija)

Here it is, my fashion illustration of the day. Medium is coloured pencil on paper. Today I'm presenting a girly and colourful outfit to you. Well, you know how much I love colours, right? The more, the merrier as they say. That would be all for today. I will keep this post short and let you prepare for the weekend:). Happy Friday!

Evo moje modne ilustracija dana.  Medij su bojice na papiru. Predstavljam vam djevojačku i šarenu odjevnu kombinaciju. Znate koliko volim boje, zar ne? Što više to bolje, kako kažu. To bi bilo sve za danas. Ova će objava biti kratka jer se sigurno spremate za vikend. Ugodan vikend želim!

četvrtak, 18. kolovoza 2016.

All about DIY: DIY lavender bags, DIY pompom heels, DIY patched tshirt.....and my new 365 project!


You know I've always loved making things myself. I'm totally a DIY girl, both when it comes to crafts and arts. Moreover, recently I've decided that I want to take it to the new level. I've decided to start my own 365 project that will be all about gifts. Yes, gifts! I've decided to make a gift for someone every day. All the gifts will be hand made and I will try to rely on recycling for most of them. That will be a pretty good challenge for my creativity, won't you say? Naturally, I won't be able to make something 'every single day' but that is not the point. I don't want to turn it into something stressful by expecting myself to produce something extraordinary every day, but I will take it as a healthy challenge. The point of this project is to think about others and what might make them happy. I will share some of my 'gifts' here, but I probably won't post about all of them. What do you think about this project? You knows, maybe I will inspire some of you to make new things and try out a few DIY projects. When it comes to gifts, there is nothing quite like the hand made ones. Hand made presents always have a special place in our hearts, wouldn't you agree? Did you ever receive a hand made gift? If yes, how it made you feel? Probably pretty good.

Uvijek sam voljela i još uvijek volim izrađivati stvari, to sigurno već znate. Jednostavno sam tip osobe koja voli izrađivati stvari i kada je u pitanju umjetnost i kada su to praktične stvari. No, nedavno sam odlučila podignuti stvari na novi nivo. Odlučila sam započeti svoj 365 projekt koji će se temeljiti na darovima! Da, darovima. Odličila sam napraviti poklon za nekoga svakoga dana. Svi će projekti biti ručni rad i nastojati ću se za većinu osloniti na reciklirane materijale. To će biti dobar izazov za moju kreativnost, zar ne? Naravno neću moći napraviti nešto baš svakoga dana, ali to nije poanta.  Ne želim to pretvoriti u nešto stresno tako da ću od sebe očekivati da napravim nešto izvaredno svakoga dana, ali prihvatiti ću to kao zdravi izazov. Poanta ovoga projekta je razmišljati o drugima i onome što bi ih moglo razveseliti. Podijeliti ću ovdje neke od svojim poklona, ali vjerovatno neću pisati baš o svakome.  Što mislite o ovom projektu' Znate, možda ću nadahnuti neke od vas izrađivanje novih stvari ili pokušavanje nekoga DIY projekt. Kada su u pitanju pokloni, oni ručno rađeni uvijek imaju posebno mjesto u našim srcima. Biste li se složili? Jeste li ikada primili ručni rad na poklon? Ako jeste, kako ste se osjećali? Rekla bi poprilično dobro.Anyhow, this is what I made yesterday.  My first 365 gift! Who doesn't love lavender bags? I love making them and I love having them around! So, yesterday I have sewed these bags you can see below and I'm quite happy with the result.  I have made the bags from an old white shirt ( recycling is everything!). Sewing without a sewing machine always takes a bit more time, but hey what can be done about it? If you have a sewing machine, making these kind of bags will be a peace of cake. If you don't, it will take a bit more time but really it is not like it is going to take ages.  In fact, this kind of project requires minimal sewing skills and in that sense the level of difficulty is very low. 

Evo što sam jučer napravila. Moj prvi 365 projekt! Tko ne voli vrećice s lavandom (ili levandom kako bi rekli na Hvaru)? Tako da sam jučer ušila ove vrećice koje možete ispod vidjeti i dosta sam zadovoljna s rezultatom. Napravila sam ove vrećice od stare bijele košulje ( recikliranje je ključno)! Šivanje bez šivaće mašine uvijek traje malo duže, ali što se može? Ako imate mašinu za šivanje, pravljenje ovih vrećica će biti mačji kašalj. Ako nemate, trebati će vam malo više vremena, ali nije baš da će vam trebati jako dugo da ih završite. Zapravo, ovaj projekt ne zahtjeva neku šivaću vještinu i u tom smislu je jako lak. 

Having sewn these bags, I proceeded to draw lavender (or in some cases lavender fields) on bags with markers. Then I filled these bags with lavender (from island Hvar and how I came across it I will show you soon) and tied a satin cord around them. That's all there is to it. Pretty simple, right? What do you think about this DIY present? Would you be willing to try making it? Would you like to be given a lavender bag? In this case, I just drew lavender on them, but this is where you can get creative. You can write somebody's name, some quote you find inspiring, the date of some anniversary or anything that you find special. Furthermore, you can make lavender bags any size you want. They can be so tiny that they can be worn in a clutch or a wallet or big enough to qualify as lavender pillows. I collected or should I say harvested my own lavender (because I'm all about that DIY) but you can buy lavender. What is more, you don't have to use lavender at all. You can make bags with aromatic plants of any kind. What do you say? Will you try out this project?

Nakon što sam ušila ove vrećice, sljedeći korak je bilo crtanje lavande ili u nekim slučajevima polja lavande na vrećicama s markerima. Onda sam napunila vrećice s lavandom s otoka Hvara, a kako sam došla do nje pokazati ću vam uskoro. To bi bilo to. Prilično jednostavno, zar ne? Što sam se čini od ovoga poklona? Biste li bili voljni pokušati ga izraditi? Biste li voljeli dobiti vrećicu lavande? U ovom slučaju, ja sam samo nacrtala lavandu na njima, ali baš tu možete biti kreativni. Možete napisati nečije ime, neki citat koji vas nadahnjuje, datum neke godišnjice ili bilo što posebno za vas. Nadalje, možete napraviti vrećice s lavandom u bilo kojoj veličini. Mogu biti tako sitne da se mogu nositi u torbici ili novčaniku ili tako velike da se mogu smatrati jastucima od lavande. Ja sam sama prikupila ( ili bolje rečeno požela) lavandu jer volim sve raditi sama, ali vi je možete kupiti. Štoviše, ne morate uopće koristiti lavandu. Možete napraviti vrećice s bilo kakvim aromatičnim biljem. Što kažete? Hoćete li isprobati ovaj projekt?

Now, something about the outfit. I will have to be quick about it. I already presented this DIY patched tshirt here and the DIY pompom heels here. I wore this skirt previously here and I'm sure I'll wear it again soon. This leather bag was a gift from a friend (also named Ivana) and she bought it in a vintage second hand shop. What to add? I really like this combo. I love a good print mix and this outfit is all about that. I wore this yesterday to run some errands in the city (Mostar in case you're wondering where I am at the moment) and while I can't say these sandals are the best option for a walk, I was happy to wear them because I love them. Sometimes we need to wear those high heels if that is what makes us happy.  That would be all. My DIY of the day plus my outfit of the day.

Sada nešto o odjevnoj kombinaciji i morati ću malo požuriti. Već sam predstavila ovu majicu s srcima koje sam sama ušila ovdje, a pompone koje sam sama ušila na sandale ovdje. Nosila sam već ovu suknju ovdje, a sigurna sam da ću ju nositi uskoro ponovo. Kožnu torbicu sam dobila od imenjakinje, a ona ju je kupila u vintage second hand dućanu. Što još reći? Jako mi se sviđa ova kombinacija. Volim nositi različite uzorke zajedno, a ova kombinacija je upravo to. Nosila sam je jučer za obaviti neke stvari u gradu ( Mostaru ako se pitate gdje sam trenutno) i dok ne mogu reći da su ove sandale najudobnija opcija za šetnju, bilo mi je drago nositi ih jer ih volim. Ponekad moramo nositi ono što nas usrećuje pa bile to i visoke pete. To bi bilo sve. Odjevna kombinacija dana i DIY projekt dana.
DIY lavender bags
tee/majica: old+diy patched hearts, stara+ sama sam ušila srca na nju
skirt/suknja: Azel
bag/torba: vintage (from vintage second hand shop)
heels/ pete: old+ DIY pompoms/ sama sam ušila pomopone


tee/majica: old+diy patched hearts, stara+ sama sam ušila srca na nju
skirt/suknja: Azel
bag/torba: vintage (from vintage second hand shop)
heels/ pete: old+ DIY pompoms/ sama sam ušila pomopone