utorak, 21. ožujka 2017.

Inspired by..... Tijana/ Nadahnuta....Tijanom
Hi everyone! It's time for another Inspired by....post. The medium is acrylic on cardboard. This time I illustrated Tijana from fashion abejita. Painting lace is always a challenge and I'm aware that I have a long way to go when it comes to illustrating fabrics, but all things considering, I think I did pretty well. In fact, I'm quite happy with how this painting turned out. This outfit is a summery one, but it is suitable for Spring as well. Besides, green is in this Spring. 

Zdravo svima! Vrijeme je za još jednu Nadahnuta s...objavu. Medij su akrilne boje na kartonu. Ovaj put sam naslikala Tijanu sa bloga fashion abejita. Slikati čipku je izazov i znam da imam još puno toga za naučiti kada je ilustriranje tekstila u pitanju, no  kada se sve uzme u obzir, mislim da ova slika nije loše ispala. Zapravo,  poprilično sam zadovoljna s time kako je slika ispala. Ova kombinacija je ljetna, ali zapravo se može nositi i na proljeće. Osim toga, zelena je sada u trendu.

This is what the sketch looked like....

Ovako je izgledala skica.....


Some of your expressed an interest in seeing the 'making of' my paintings. Here are two videos from my YouTube channel (if I can call it a channel, it's more a sidekick to my blogs to be honest), if you want to see the painting process.  The first video is about 15 minutes long and the second one is about 4 minutes. I didn't manage to film the entire painting process, but you can see most of it. The whole painting probably took about an hour to finish. There were lots of details in this one. As I already said, painting lace is tricky.

Neki od vas su izrazili interes u tome da vide kako pravim svoje slike. Evo dva videa sa moga YouTube kanala (ako ga uopće mogu nazvati kanalom, više je to neki pomoćnik mojim blogovima da budem iskrena), ako želite vidjeti proces slikanja. Prvi video traje oko 15 minuta, a drugi oko 4. Nisam uspjela snimiti cijeli proces slikanja, ali možete vidjeti većinu. Trebalo mi je vjerojatno oko sat vremena za završiti sliku. Bilo je puno detalja. Kao što sam već rekla, nije lako slikati čipku. 


                                         nedjelja, 19. ožujka 2017.

Inspired by Dolce & Gabbana Autumn/ Winter 2017/2018 (acrylic painting/ fashion illustration)


Time for another fashion illustration. The medium is acrylic on cardboard. The inspiration behind this one was Dolce & Gabbana Autumn/Winter 2017/2018 collection. Just in case you're interested, I have recently illustrated another runaway look from this collection,  so feel free to check it out (here).  

Vrijeme je za još jednu modnu ilustraciju. Medij su akrilne boje na kartonu. Nadahnuće za ovu ilustraciju bila je kolekcija Dolce & Gabbane za jesen i zimu 2017/2018. U slučaju da ste zainteresirani, nedavno sam ilustrirala još jednu kreaciju iz te kolekcije, pa je slobodno pogledajte (ovdje). 


Dolce & Gabbana fashion illustration


HOW IT LOOKED AFTER THE FIRST LAYER OF PAINT 

PRVI SLOJ BOJE I KAKO JE TO IZGLEDALO


        FINISHED FASHION ILLUSTRATION / ZAVRŠENA MODNA ILUSTRACIJA


 Dolce & Gabbana autumn/winter 2017/2018


Inspired by Dolce & Gabbana

fashion illustration DG

 acrylic painting

fashion illustration acrylic painting
Red hair, green blouse (akvarel dana) / Crvena kosa, zelena bluza (watercolour of the day)

A red-haired girl wearing a green blouse, that is my painting of the day. As you might have noticed, I'm really into the pantone colour of the year. The medium is watercolour on paper. Did you know that red hair naturally occurs only in about 1-2% human population? The same goes for green eyes. Those two colour codes are rare in human DNA, perhaps that is why they fascinate us so. How is your weekend going? You know, I've been thinking....These days I sometimes get this feeling that we are burdened with an endless pile of things that fall under the infamous 'must have' category. Films we need to see, books we need to read, events to attend, items we need to buy...and this list always keeps growing. At times it can be so distracting that we forget that what we truly need to do is live. To live in a moment for a bit. To be a good friend, sister,  brother, coworker, child, parent, neighbour, human being. We don't have to see all the films, read all the books, buy all the trendy items and attend all the events. We don't need to visit a prescribed amount of countries if there is something other going on in our life, nor do we need to plan every vacation according to some 'jet set' list. 
Crvenokosa koja nosi zelenu bluzu, to je moja slika dana.  Kao što ste možda primijetili, sviđa mi se pantonova boja godine. Medij su vodene boje na papiru.  Jeste li znali da se crvena kosa prirodno pojavljuje u samo 1-2% populacije? Isto vrijedi za zelene oči. Ove dvije boje nisu tako česte u našem ljudskom DNA, možda nas zato toliko fasciniraju. Kako vama vikend protječe? Znate, nešto sam razmišljala...Ovih dana imam osjećaj da smo opterećeni nepreglednom hrpom stvari koje spadaju pod onu zloglasnu "mora se" kategoriju. Filmovi koje moramo pogledati, knjige koje moramo pročitati, događaji kojima moramo prisustvovati...a ovaj popis stalno raste. Na trenutke nam to može odvuži pozornost u tolikoj količini da zaboravimo što doista znači živjeti. Živjeti u trenutku barem na trenutak. Biti dobar prijatelj, sestra, brat, kolega, dijete, roditelj, susjed, ljudsko biće. Ne moramo vidjeti sve filmove, pročitati sve knjige, kupiti sve trendi komade i posjetiti sva događanja.  Ne trebamo posjetiti određenu količinu zemalja ako se nešto drugo događa u našim životima, niti moramo planirati svaki odmor prema nekom jet set popisu.   

We need to make decisions that are right for us, decisions that are appropriate in that moment in time. To be able to do that, sometimes we need to lift this burden of 'must have' that is pressing upon us. The world is not going to end if you don't see the news, if you don't know the name of the stars, if you don't know the names of the top brands or the new collections. If you refuse to dedicate your time to something that doesn't interest you, it doesn't mean you're not up to date, it means you're managing your time properly. If you ask me, being up to date with everything that is going on is overrated, and being up to date with one's self is underrated.  Priorities. You don't have to be up to date with everything. You need to be up to date with your own life. With your own health and emotional status. We're constantly bombarded with tons of information and our brains just can't take it all in. Some say this is an intentional political strategy to keep us in the dark, and while that might be that true, it is besides the point because I'm not going to talk about conspiracy theories today. The point of this little chat is something more personal. 


Trebamo donijeti odluke koje su ispravne za nas, odluke koje su ispravne u tom određenom trenutku. Da bismo to mogli, ponekad moramo maknuti taj teret "moranja" koji nas pritiska. Svijet neće propasti ako ne pogledamo vijesti, ako ne znamo imena zvijezda, ako ne znamo imena glavnih brendova ili novih kolekcija. Ako odbijete posvetiti vrijeme nečemu što vas ne zanima, to ne znači da niste u toku, to znači da dobro gospodarite svojim vremenom. Pita li se mene, biti u toku sa svime je precijenjeno, a u isto vrijeme biti u toku sa samim sobom je podcijenjeno. Prioriteti. Ne morate biti u toku sa svime. Trebate biti u toku sa svojim životom. Sa svojim zdravljem i emotivnim stanjem. Stalno smo bombardirani s tonom informacija i naši mozgovi jednostavno ne mogu sve to upiti. Neki kažu da je to namjerna politička strategija kojoj je cilj da nas zadrži u mraku i dok bi to mogla biti istina, to nije poanta jer neću danas govoriti o teorijama zavjere. Poanta ovoga maloga razgovora je nešto osobnije.
We're the only ones that get to live this life of ours. Every moment that passes by is gone for good. This is not something we should be obsessing about. On the contrary, often it is good to take a little break and dedicate some time to ourselves. If we don't know ourselves how can we create the life that we want to live for ourselves? Being honest with ourselves makes life a lot less complicated.  There is no such thing as a must have film. There is only a film that is right for you, that will inspire you...or perhaps you're not into movies but into something else. Either way, it doesn't matter. Don't feel pressed to do something because other people do it. A lot of people did a lot of silly things over the years, that doesn't mean we should imitate them. Do your own thing. Even if it feels odd, even if it makes you feel out of place and clumsy. Go look for that special something.

Mi smo ti koji trebaju živjeti ovaj naš život. Svaki trenutak koji prođe je zauvijek prošao. To nije nešto oko čega moramo biti opsesivni. Naprotiv, često je dobro napraviti malu pauzu i posvetiti malo vremena sebi. Ako ne poznajemo sebe, kako možemo stvoriti za sebe život koji želimo živjeti? Biti iskren sa sobom čini život puno manje kompliciranim. Ne postoji takva stvar kao film koji moramo vidjeti. Postoji samo film koji je ispravan za vas, koji će vas nadahnuti...ili možda niste toliko zainteresirani za filmove, već za nešto drugo. U svakom slučaju, nije važno. Nemojte osjećati pritasak da nešto napravite samo zato što to drugi ljudi rade. Puno ljudi čini smiješne stvari tijekom godina, to ne znači da ih trebamo imitirati. Pronađite svoje nešto. Čak  i ako se čini neobičnim, čak i ako imate osjećaj nelagode i smotanosti. Potražite to nešto posebno. 
petak, 17. ožujka 2017.

Fashion illustration of the day (Happy Saint Patrick's Day!)/ Modna ilustracija dana (Sretan sveti Patrik!)

Today I'm sharing another fashion illustrations with you. The medium is acrylic on paper. I already shared it on my Instagram page, but I was waiting for today to share it on my blog because well it is saint Patrick's Day so I wanted to post something appropriate. On this day it is customary to wear green. Hence, the girl I illustrated is wearing a green outfit. 17th of March (the day of saint Patrick's death) has been an official Christian holiday since the 17th century. This day is  (as far as I know) observed by the majority of christian churches. Saint Patrick is the patron saint of Ireland. As one might expect, this day is especially celebrated in Ireland. The Feast of Saint Patrick can be defined as a religious and cultural celebration that takes place on this day. This celebration can come in many shapes and forms. These days, the Feast of saint Patrick doesn't only take place in Ireland, but all over the world. Have you ever attended it? I haven't, but I'm wearing something green today. That's my way of joining in the celebration. Have a great weekend everyone!

Danas sa vama dijelim još jednu modnu ilustraciju. Medij su akrilne boje na papiru. Već sam ju podijelila na svom Instagramu, ali čekala sam danas da je podijelim na svome blogu jer je danas dan svetoga Patrika pa sam htjela objaviti nešto prikladno. Na ovaj dan običaj je nositi zelenu boju, pa djevojka koju sam ilustrirala tako nosi zelenu kombinaciju. Sedamnaesti ožujka, dan smrti svetoga Patrika je službeni kršćanski praznik od sedamnaestoga stoljeća. Ovaj dan se koliko znam slavi u većini kršćanskih crkava. Sveti Patrik je svetac zaštitnik Irske. Stoga se ovaj dan posebno slavi u Irskoj. Slavlje svetoga Patrika možemo definirati kao religiozno i kulturno slavlje koje se održava na današnji dan, a može se pojaviti u raznim oblicima. Ovih dana, sveti Patrik se slavi i izvan Irske, pa zapravo postoje slavlja diljem svijeta.  Jeste li vi ikada bili na nekom takvom slavlju ili fešti? Ja nisam, ali nosim nešto zeleno danas, na taj način se nekako priključujem slavlju. Želim vam svima ugodan vikend!


Happy Saint Patrick's Day!


Happy Saint Patrick's Day!Happy Saint Patrick's Day! #modernprincess
#fashionillustration


#modnailustracija

#modaodaradosti


Watercolour of the day + Outfit of the day / Akvarel dana + Odjevna kombinacija dana


First of all, congrats to Brooklyn Grace, the winner of my last giveaway. I mailed the illustration the morning following the giveaway, so it should arrive soon enough. I think this was the first time I made this sort of a giveaway on my blog, i.e. a giveaway that featured one of my works. I was thinking about doing it for a while, but I figured it is better to work on improving my technique so I waited until I made something I could be really happy with.  There will probably be more giveaways of the same sort, so stay posted. Now, about the painting of the day. This watercolour took a bit more time to make, because I changed my mind about the colour length and some other details. I like the final look of it, though. In this post, you can see my painting process because I included some 'before and after' photographs.  I'm still figuring out watercolours, but at least I can say that I don't lack any inspiration. I'm always feeling inspired. 

Prvo čestitke Brooklyn Grace, pobjednici zadnjega darivanja. Poslala sam ilustraciju jutro nakon darivanja, tako da bi trebala brzo stići. Mislim da je ovo prvi put da sam organizirala neko slično darivanje, to jest darivanje u kojem sam poklanjala neki svoj rad. Već neko vrijeme sam razmišljala o tome, ali sam zaključila da je bolje da radim na usavršavanju tehnike tako da  sam čekala dok ne napravom nešto sa čime mogu biti doista zadovoljna. Vjerojatno će biti još sličnih darivanja u budućnosti tako da budite u toku. Sada, što se tiče slike dana. Ovaj akvarel sam dugo slikala, jer sam se predomislila oko dužine kose i još nekih detalja. Sviđa mi se kako je ispalo na kraju. U ovoj objavi možete vidjeti moj proces slikanja jer sam uključila i "prije i nakon" fotografije. Još uvijek učim raditi s akvarelom, ali barem mogu reći da mi ne nedostaje nadahnuća. Uvijek se osjećam nadahnuto. 

modaodaradosti
akvarel dana #akvarel


#bluehairdon'tcare

modna ilustracija


#fashionillustration modaodaradosti

#modaodaradosti

----------------OUTFIT OF THE DAY ----------------ODJEVNA KOMBINACIJA DANA --------------


Location of the day is Siroki brijeg (in reality it is spelled Široki brijeg and the intial letter Š is pronounced like 'sh' in ship), a little town in Herzegovina that I've been visiting  frequently for reasons connected with the construction of my new home. In case in anyone is interested, my new home is still work in progress. Anyway, today I'm not going to only post that many photographs from Siroki brijeg but I will show you my favourite spot in this town and that is the Franciscan monastery and the church of Assumption of Virgin Mary. It is possible that the reason why I like this church so much is because it reminds me of the church in Jelsa (island Hvar). Maybe I should draw it some day, or even better- why not draw both of them? As far as outfit is concerned, your probably already know this dress, for it is one of the most frequently worn items in my closet.


Današnji lokalitet je Široki brijeg, (kojega u zadnje vrijeme često posjećujem jer tu naručujem neke stvari za novu kuću, ukoliko ikoga zanima, radovi su još uvijek u tijeku i ne nadzire im se kraj). Tako da neću danas objaviti puno slike iz Širokoga brijega, alu ću vam pokazati svoje najdraže mjesto u ovome gradu , a to je franjevački samostan i crkva Uznesenja Djevice Marije. Moguće je da je razlog zašto mi se ova crkva toliko sviđa jer me podsjeća na crkvu u Jelsi (na otoki Hvaru). Možda bi je trebala nacrtati jednoga dana, ili zašto ne nacrtati obje? Što se tiče odjevne kombinacija, vjerojatno već znate ovu haljinu jer je jedna od najčešće nošenih odjevnih komada u moje ormaru. 


#BIH #catholicchurch


travelmodaodaradosti

modaodaradosti

modni blog


Bosnia and Herzegovina


modaodaradosti


modaodaradostimodaodaradosti
modaodaradosti

Široki brijeg
#visitherzegovina

#simplicity

crkva uznesenja djevice Marije

#fashionblogmodaodaradosti


SOME OF MY PREVIOUS VISITS

NEKI MOJI PRIJAŠNJI POSJETI


If you want to see more places of this place, feel free to check out my previous visits to this place.


#fashionblog
here

here

here

here

That would be all for today. Thank you for reading. Have a lovely day everyone!

To je sve za danas. Ugodan dan svima želim. Hvala na čitanju!

coat: Tally Weijl
dress: no name
boots: Šimecki